ผลงานและกิจกรรม

ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

Prime Kin Healthiness

รางวัลเหรียญทอง ในงาน 2024 Japan Design, Idea and Invention Expo วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

G-Plex+

รางวัลเหรียญเงิน ในงาน 2024 Japan Design, Idea and Invention Expo วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โอลิโกไรซ์

โอลิโกไรซ์: มอลโตโอลิโกไซรัปจากข้าวสายพันธุ์ไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองและ Special award from Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)  งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

DiaPlas+

รางวัลเหรียญทอง ในงาน 2024 Japan Design, Idea and Invention Expo วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สารเรืองแสงจากธรรมชาติ

สารเรืองแสงจากธรรมชาติ: การใช้จุดคาร์บอนเจือ N จากรังนกเพื่อการตรวจจับไอออนโลหะขั้นสูงในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 17-21 เมษายน 67

อิโวลิทอล

อิโวลิทอล ยีสต์สายพันธุ์ใหม่ Cyberlindnera fabianii ที่ผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการวิวัฒนาการ ได้รางวัลเหรียญทอง งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

J Formula

รางวัลเหรียญทอง ในงาน 2024 Japan Design, Idea and Invention Expo วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Self conjugative drug delivery for novel cosmeceuticals

รางวัลเหรียญเงิน และ รางวัลพิเศษเหรียญทอง จาก National University Science and Technology POLITEHNICA Bucharest งาน 17th International Invention and Innovation Show INTARG® 2024 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

คาร์บอนดอทเจือไนโตรเจน

ได้รับรางวัลเหรียญทองและ The Best International Invention Award จาก Hong Kong SAR งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ฟลี ลิ แคน พลัส (Phelli-can+)

ฟลี ลิ แคน พลัส (Phelli-can+) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นวันที่ 26-30 เมษายน 66

Maxx Life Eye Care

Maxx Life Eye Care ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นวันที่ 26-30 เมษายน 66

PineBiotic

PineBiotic: ผงเครื่องดื่มสับปะรดน้ำตาลต่ำเสริมโพรไบโอติก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Thammasat Hackthon วันที่ 13 มิถุนายน 2566

กรีนทีน

รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

JR Complex

รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ไพน์ไบโอติก

รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

อินโนเมด

รางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

PineBiotic

PineBiotic: ผงเครื่องดื่มสับปะรดน้ำตาลต่ำเสริมโพรไบโอติก ผ่านเข้ารอบ Demo day รายการ Startup Thailand League 2023 รอบเวทีภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 18 มิถุนายน 2566