ข่าว & กิจกรรม สาขา-คณะ

พืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง

อ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ดาราพิลาส” ลักษณะคล้ายดวงดาว ค้นพบในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบัณฑิตศึกษา  อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมวดบัณฑิตศึกษา โทร.0-2564-4440 ต่อ 2056,2094 หรือ 086-7790508 (คุณรุ่งทิพย์)

 

 

ค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก “อัญมณีศรีธรรมราช” ค้นพบในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Inuthai, J., Chantanaorrapint, S., Poopath, M., Tetsana, N., Kiewbang, W. and Suddee, S. 2021. Corybas papillatus (Orchidaceae), a new orchid species from peninsular Thailand. PhytoKeys, 183, 1–7.

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลเอื้องอัญมณี (Corybas Salisb.) คณะผู้วิจัยได้ตั้งชื่อกล้วยไม้ชนิดใหม่นี้ว่า Corybas papillatus Inuthai, Chantanaorr. & Suddee และมีชื่อไทยว่า “อัญมณีศรีธรรมราช” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร PhytoKeys

ไฮไลต์เทคโนโลยีชีวภาพ

Development of enzyme system for starch hydrolysis using recombinant alpha-amylase and pullulanase

โครงการปัญหาพิเศษของน.ส.ดารัณ โปร่งจิต บัณฑิตของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 (รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่น 2020) เหรียญ Bronze

จากใจศิษย์ปัจจุบัน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ประทับใจในการเรียนของศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาทุนกล้ายูงทอง ดีกรีนักกีฬาฟันดาบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของมหาวิทยาลัย กล่าวสั้นๆว่า “ถ้าชอบในวิทยาศาสตร์ และต้องการมีอิสระทางความคิด ต้องคณะวิทย์ มธ.”

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2

“ตนเองมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องชีววิทยา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยากจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเหลือและพัฒนาผู้คนในประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ณัฐรัชต์ ดลเฉลิมศักดิ์ (แฮม)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์