Loading...

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2563

สมัครที่นี่

ข่าวจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดารัณ โปร่งจิต และ อ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

ขอแสดงความยินดีกับ ดารัณ โปร่งจิต บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 เหรียญ Bronze เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มาร่วมส่งแรงเชียร์ให้ดารัณคว้ารางวัลในรอบต่อไปกันนะ คลิป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ

เข้าร่วมกิจกรรม "บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เพจ biotech.thammasat ใน facebook

ติดตามข่าวสารของสาขาฯ ได้รวดเร็วก่อนใครได้ที่ facebook page

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นวัตกรรมจากฐานชีวภาพ สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

รายละเอียด
บรรยากาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
FAQ

ถาม-ตอบ

รายละเอียด