Loading...
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นวัตกรรมจากฐานชีวภาพ สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดารัณ โปร่งจิต และ อ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

ขอแสดงความยินดีกับ ดารัณ โปร่งจิต บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และอ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 เหรียญ Bronze เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มาร่วมส่งแรงเชียร์ให้ดารัณคว้ารางวัลในรอบต่อไปกันนะ คลิป

ตัวแทนนักศึกษาป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ

เข้าร่วมกิจกรรม "บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เพจ biotech.thammasat ใน facebook

ติดตามข่าวสารของสาขาฯ ได้รวดเร็วก่อนใครได้ที่ facebook page

เทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

รายละเอียด
บรรยากาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
FAQ

ถาม-ตอบ

รายละเอียด