Loading...

ข่าวจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เพจ biotech.thammasat ใน facebook

ติดตามข่าวสารของสาขาฯ ได้รวดเร็วก่อนใครได้ที่ facebook page

นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพฯ มาเยือนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย​เดินทางมาเยี่ยมเยือนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เพื่อแจ้งภารกิจและเริ่มสร้างความร่วมมือกันระหว่างทางสมาคมฯ​ กับสาขาวิชาฯ

ตัวแทนนักศึกษาป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ

เข้าร่วมกิจกรรม "บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

TU Open House 2019

ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นวัตกรรมจากฐานชีวภาพ สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

รายละเอียด
บรรยากาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
FAQ

ถาม-ตอบ

รายละเอียด