Loading...
นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพฯ มาเยือนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย​เดินทางมาเยี่ยมเยือนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เพื่อแจ้งภารกิจและเริ่มสร้างความร่วมมือกันระหว่างทางสมาคมฯ​ กับสาขาวิชาฯ

เพจ biotech.thammasat ใน facebook

ติดตามข่าวสารของสาขาฯ ได้รวดเร็วก่อนใครได้ที่ facebook page

ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 สมัครได้ที่นี่

TU Open House 2019

ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 รูปภาพเพิ่มเติม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นวัตกรรมจากฐานชีวภาพ สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม

รายละเอียด
บรรยากาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
FAQ

ถาม-ตอบ

รายละเอียด