ข่าว & กิจกรรมสาขา

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566

💻 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ ญาดา พูลเกษม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุน มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ.2565 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ ภาวรินทร์ บลทอง บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 🧪🧬🔬 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล เหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2022 🏅 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation, (STT48)” STT ครั้งที่ 48

ขอแสดงความยินดีกับ ดารัณ โปร่งจิต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 🧪🧬🔬 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Best Oral Presentation🥇, Session Biological Sciences ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation, (STT48)” STT ครั้งที่ 48

ไฮไลต์เทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้ เชื้อเพลิง พลังงานสะอาด

รายการ Class One ทางฉันฝันเธอ วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมคลิป ที่นี่

จากใจศิษย์ปัจจุบัน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ประทับใจในการเรียนของศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาทุนกล้ายูงทอง ดีกรีนักกีฬาฟันดาบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของมหาวิทยาลัย กล่าวสั้นๆว่า “ถ้าชอบในวิทยาศาสตร์ และต้องการมีอิสระทางความคิด ต้องคณะวิทย์ มธ.”

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4

“ตนเองมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องชีววิทยา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยากจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเหลือและพัฒนาผู้คนในประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ณัฐรัชต์ ดลเฉลิมศักดิ์ (แฮม)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์