เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

การวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อยกระดับการศึกษาในวงกว้าง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ตอบรับนโยบายเทคโนโลยี 4.0 ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) แล้ว เราให้ความสำคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคม (SCI+LIFE) รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเพิ่มมูลค่าต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

PURE SCIENCE

SCI + LIFE

SCI + BUSINESS

Science Research Forum

กลุ่มวิจัยของคณะ

  • กลุ่มกล้วยหอมทอง
  • กลุ่มวิจัยเพื่อผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิจัยพลังงาน
  • กลุ่มวิจัยกัญชา
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Food tech นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 

เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารไทยได้แจ้งเกิดในตลาดโลกยิ่งขึ้น
ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
หล่อหลอมบัณฑิตให้เป็นนักวิทย์คิดแบบผู้ประกอบการ 3 ฟู้ดเทค (Food Tech)
ที่สะท้อนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า
เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง
ยกระดับพืชผลทางการเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและระดับประเทศ
ส่งผลให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลฟู้ดเทค
(Food Tech) จาก 2 เวทีประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

ลดปริมาณขยะจากสิ่งเหลือใช้

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

มากคุณค่าสารอาหาร

ผงปรุงรสล็อบสเตอร์…จากเศษเปลือกกุ้ง

ล็อบสเตอร์เหลือทิ้งตามภัตตาคารหรู สู่ผู้ช่วยเชฟมือหนึ่ง สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผงปรุงรสพรีเมียมเกรด แคลเซียมสูง โซเดียมต่ำ และแอสตาแซนทิน สารสกัดสีแดงช่วยออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ใช้เติมแต่งมื้ออร่อยได้หลากหลาย ทั้งคลุกเคล้ากับของทอด โรยบนข้าวสวย การันตีด้วยรางวัลเหรียญทอง เวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ (SIIF 2019) ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ พร้อมกับได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ตลอดจนมีความพร้อมผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์

ดิปปิ้งชีสซอสโปรตีนสูงจากเมล็ดถั่วพู…ไม่มีคอเลสเตอรอล

จากพืชผลทางการเกษตรสู่โปรตีนแห่งอนาคต ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ 0% คอเลสเตอรอล ผสานด้วยเทคนิคการกลบกลิ่นรส หรือเพิ่มเนื้อสัมผัสภายในปากให้ความรู้สึกหอมชีสและกินเพลิน การันตีด้วย 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล Grand Prize เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากเวทีประกวด Food Innopolis Innovation Contest 2020 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย

พุดดิ้งผงกึ่งสำเร็จรูป…จากกระเจี๊ยบเขียว

พุดดิ้งสำเร็จรูปผสมเมือกกระเจี๊ยบเขียวชนิดผงรสน้ำนมถั่วเหลืองยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่ขนมทานง่าย ดีต่อสุขภาพ เส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียว ช่วยให้ขับถ่ายคล่อง เสริมสร้างเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรง ช่วยลดน้ำตาลในเลือด จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายและอาหารสำลัก รวมถึงการปรับรูปแบบการทานพุดดิ้งเป็นชนิดผง พกพาสะดวก คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม จากเวทีประกวดเดียวกับดิปปิ้งชีสซอสโปรตีนสูงจากเมล็ดถั่วพู.

ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดผลงานวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นำไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งมีองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนสามารถบูรณาการเพื่อทำให้เกิดเป็นผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ช่วยแก้ปัญหาของสังคม

สถิติผลงานของคณะ
ในช่วงปี 2558-2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ ซึ่งประสบความสำเร็จสูงยิ่ง คณะมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มากมาย มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานี้มีการเพิ่มจำนวนของนวัตกรรมซึ่งนำไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้อย่างก้าวกระโดด และเริ่มขยายความร่วมมือต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆ

  • International Journal articles in SCOPUS/ISI – 63%
  • JOURNAL articles in TCI – 22%
  • INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS – 12%
  • CONFERENCE PROCEEDINGS – 3%

ผลงานตีพิมพ์

นวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้ว

รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

เงินสนับสนุนวิจัย (ล้านบาท)

ผลงานของเรา
เพื่อร่วมพัฒนาชีวิตและสังคม

เราเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามคําขวัญ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”